SATIN AL

Batteries&Fuel Cells Module

Batteries&Fuel Cells modülü, temel elektrot ve elektrolit süreçlerinin kurşun-asit bataryalar, lityum-iyon bataryalar, nikel metal-hidrid bataryalar, katı oksit yakıt hücreleri, doğrudan-metanol yakıt hücreleri ve proton geçirgen membran yakıt hücreleri için kullanıma hazır araçları barındırır. Söz konusu araçlar sayesinde hızlıca ve hassasiyetle farklı malzemelerin, geometri kombinasyonlarının ve işletim şartlarının etkilerini çalışabilirsiniz.
Birincil, ikincil ve üçüncül akım yoğunluk dağılımlarını elektrokimyasal hücreler içerisinde çalışmanız için özellikli arayüzler hazırlanmıştır. Taşınım olaylarına tamamen bağımlı olan elektrot reaksiyonlarının, aktivasyon ve aşırı-potansiyel konsantrasyonu durumlarında elektrot kinetiği için tam tanımlarını sunar. Hücre, katı veya poroz elektrotları seyrek veya derişik elektrotlar içerisinde barındırabilir. Isı taşınımı, elektrik potansiyeli ve akış gibi diğer etkileşimlerin elektrokimyasal reaksiyonlar ve kütle taşınımı ile kolayca eşleştirilmesi COMSOL Multiphysics’in kuvvetli yanını ortaya çıkarmaktadır.

İlgili Resimler

  • bfc1