SATIN AL

Structural Mechanics Module

Bileşenler ve alt sistemlerinler için gerekli olan yük altında deformasyon davranışlarını incelemek, Structural Mechanics Module’ün özellikle yaratılma sebebidir. Kabuk, kiriş ve iskelet için özel arayüzleri halihazırda bulunmaktadır.
 Denge, eigenmode, parametrik, kuasi-statik, frekans-tepki ve ön gerilmeli olmak üzere geniş alanda analiz imkanı sunmaktadır. 3B katı gibi 2B düzlemsel gerilme, düzlem gerinme ve eksenel simetrik kullanıcı arayüzleri sayesinde geometrik non-lineerite, mekanik kontakt, piezoelektrik malzemeler, ısıl gerinim ve yapı-sıvı etkileşimleri kolaylıkla ele alınabilir. Non-lineer malzemelerin analizinde ise iki tane modül eklentisi vardır: Nonlinear Structural Materials Module ve Geomechanics Module.
 Structural Mechanics Module, COMSOL Multiphysics ve diğer uygulama özel modüller ile sınırsız kombinasyonda sağlıklı eşlenik bağlantı kurabilmektedir.

İlgili Resimler

  • Str_Mec