SATIN AL

Semiconductor Module

Temel fiziksel seviyede yarı-iletken aygıtların çalışma süreçlerinin detaylı analizlerinin yapılması için tasarlanan modül, drift diffusion denklemleri üzerine kurulu olup, izotermal veya izotermal olmayan taşınım modelleri esaslı hesap yapmaktadır. Bipolar, MESFET’ler, MOSFET’ler, Schottky diyotları, tristorlar ve P-N bağlantıları gibi birçok yaygın ve pratik aygıtların simülasyonu için uygundur.
Çoklu-fizik etkileşimleri genellikle aygıtın çalışma verimi üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Yarı-iletken üretim süreçleri yüksek sıcaklıklarda yapılmaktadır ve bunu takiben çeşitli yapısal gerilmeler ürünlerde bulunmaktadır. Ek olarak yüksek güç üreten cihazlar oldukça fazla ısı üretebilmektedirler. COMSOL platformu üzerinde yarı-iletken aygıt seviyesinde modelleme imkanı veren modül sayesinde özelleştirilmiş simülasyonlar ile birçok fiziğin bir arada olduğu gerçekçi analiz çıktıları alabilirsiniz. Yazılım, örneği olmayan şekilde şeffaftır. Bu sayede tüm kullanılan denklemleri görebilir, düzenleyebilir ve bu sayede sınırsız esneklik ve genişleme imkanı ile dilediğiniz hassasiyette modelinizi ele alabilirsiniz.

İlgili Resimler

  • Semiconductor