SATIN AL

LiveLink for MATLAB

Modelleriniz ile bütünleşik kendi uygulamalarınızı yaratmanızı veya modelinizi komut dizinine bağlayarak simülasyon dünyanızı genişletecek yaklaşımlar, benzersiz olarak entegre çalışan MATLAB eklenti modülünde sunulmaktadır. LiveLink for MATLAB sayesinde MATLAB’ın bütün komut dizini gücünü elinizi alabilir, kuvvetli araç kutularını ön işlemlerde kullanabilir ve hatta model manipülasyonu ile verilerin görüntülenmesinde kullanabilirsiniz. Kullanıcılarımızın mevcut kullanım alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak yapabileceklerinize örnek olarak aşağıdaki çalışma yöntemlerini sunabiliriz:
• Görüntü veya deney verilerinin ön işleyebilir, geometrik veya malzeme parametrelerini detaylandırabilirsiniz
• Modelinizin komut satırı üzerinden manipüle edebilir, bu sayede modelinizi kişiselleştirebilir, özel geometrik veya parametrik çalışmalar yaratabilir ve hatta özelleştirilmiş çözüm şeması atayabilirsiniz
• Sonuç görüntüleme kabiliyetlerinizi modelden veri alarak ve MATLAB araçları ile genişletebilirsiniz
• Seçtiğiniz belirli parametre grupları ile çalışmalarını sağlamak üzere modelinizi çalışma grubunuzdaki diğer insanlar ile paylaşabilirsiniz
• COMSOL Multiphysics simülasyonları ile diğer simülasyon araçları arasında köprü kurabilirsiniz

Dosya Düzeni

Okuma

Yazma

MATLAB®: Model M-File (.m)1

Evet

Evet

MATLAB®: Function (.m)1

Evet

Hayır

İlgili Resimler

  • LLMTLB