SATIN AL

Electrochemistry Module

Hassas simülasyon imkanı sunarak elektrokimyasal hücrelerin tasarımı, anlaşılması ve en iyileştirilmesi konusunda tüm sınırları genişleten modül sayesinde laboratuvar ortamındaki detayı endüstriyel mühendislik ortamına taşımaktadır. Kimyasal reaksiyon mekanizmaları, kütle taşınımı ve akım yoğunluğu dağılımı gibi çoklu-fizik etkileşimlerinin birarada ele alınabildiği arayüzler sayesinde elektroliz, elektrodializ, elektroanaliz, elektrokimyasal sensörler ve biyo-elektrokimya gibi alanlarda yüksek kalitede çıktılar alınabilmektedir.
Birincil, ikincil ve üçüncül akım dağılımları, elektroanaliz, serbest ve poroz ortam akışı, ısı taşınımı, heterojen ve homojen kimyasal reaksiyonlar ve seyreltik veya doygun çözeltilerde kütle taşınımı gibi önceden tanımlı arayüzler sayesinde klor alkali ve klorat elektroliz, sudan elektroliz ile oksijen ve hidrojen üretimi, atık su dönüşümü, deniz suyunun arıtılması, elektrokataliz ve elektroanaliz konularında temel çalışmalar ve glucoz, pH, hidrojen ile diğer gazların sensör çalışmaları gibi uygulama alanlarında yaygın olarak yer bulmaktadır.