SATIN AL

Chemical Reaction Engineering Module

Reaktörler, filtrasyon ve ayrıştırma üniteleri ile kimyasal ve benzeri endüstri uygulamalarda karşılaşılan tüm ihtiyaçlara karşılık vermesi üzerine optimize edilmiştir. Akış, kütle – enerji taşınımı olaylarının reaksiyon kinetiğine bağlanması temeline dayalı olarak tasarlanmıştır. Öncelikle modülde reaksiyon formülleri reaktif sistemleri tanımlamak için yaratılır. Daha sonra malzeme ve enerji dengelerini bu sistemler için reaksiyon kinetiğini dikkate alarak, sıcaklık ve kompozisyon değişimine dayalı zamana ve/veya uzaya dayalı simüle eder.
COMSOL Multiphysics’in eşsiz denklem tabanlı modelleme özelliklerinin tümü ile entegre çalışabilmektedir. Keyfi fonksiyonlar, ifadeler ve kaynak terimlerinin malzeme özellikleri, taşınım veya reaksiyon kinetiği denklemlerinde kullanılmasına olanak verir. Termodinamik ve fiziksel özellik verilerine CHEMKIN dosya içe alım sayesinde ve CAPE-OPEN arayüz desteği ile ulaşabilirsiniz.

İlgili Resimler

  • CRE1