SATIN AL

Heat Transfer Module

Neredeyse tüm üretim veye tasarım süreci ısıl etkeleri göz önünde bulundurmak zorundadır. İletim, taşınım ve radyasyon mekanizmalarının tüm bileşimlerini ve bunların diğer fizik prensipleri ile tüm etkileşimlerini başarılı şekilde ele alabilmektedir.
Serbest veya akış etkili konveksiyon, proses tasarımı, faz dönüşümü, radyasyon ile ısı taşınımı (opak, yarı/tam geçirgen ortamlarda) gibi amaçlara uygun olarak ve başka fizik prensipleri ile uyumlu çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Özelleştirilmiş formülasyonlar sayesinde yaşayan dokularda ısınma olayları modellenebilir. Konvektif ve radyatif etkiler, temas direnci, yüksek iletken/yalıtkan kabuklar gibi özel sınır şartı tanımları sayesinde basit bir çalışmayı çok kapsamlı ileri seviye bir model haline getirebilirsiniz.
Tüm malzeme özellikleri sıcaklığın bir fonksiyonu olduğundan herhangi bir ısıl modeli herhangi başka bir fiziksel model ile ilişkilendirebilirsiniz. Dahası, COMSOL sayesinde diğer fizik modellerinden ısı kaynağını, kaynak terim olarak ısı taşınımı modellerine bağlayabilirsiniz.

İlgili Resimler

  • ht1