SATIN AL

Optimization Module

Mühendislik disiplini farketmeksizin, bir ürün veya sürecin modeli oluşturulduktan sonra geliştirilmek istenen herşey için optimizasyon kuvvetli bir araçtır. Optimization Modülü tüm COMSOL Multiphysics ürün ailesi ile kullanılabilen genel amaçlı mühendislik optimizasyon problem çözüm arayüzüdür.Herhangi bir model girdisi; geometrik ölçü, parça şekli, malzeme özelliği veya dağılımı, tasarım parametresi olarak ele alınabilir ve herhangi bir model çıktısı objektif fonksiyon olarak atanabilir.
Optimization Modülü, tasarım değişkenlerinin objektif fonksiyona analitik duyarlılığını hesaplar ve problem üzerinde uygulanan tüm şartları ele alır. Kullandığı metodlardan biri, Stanford Üniversitesinden Walter Murray ve Michael A. Saunders ve California San Diego Üniversitesinden Philip E. Gill tarafından geliştirilen SNOPT kodunu esas alan gradyan tabanlı optimizasyon tekniğini kullanır.
Problemlerin şekil, boyut ve topoloji optimizasyonu için kullanılabilir. Benzer şekilde ters problem çözümünde parametre tahmini, zamana bağlı duyarlılık ve optimizasyon çözümleri için de kullanılabilir. Oldukça genel bir arayüze sahip olması sebebi ile COMSOL ürünlerinin herhangi biri ile yüksek uyumlulukta ve kolaylıkta çalışabilme imkanı sunar.

İlgili Resimler

  • Opt