SATIN AL

Plasma Module

Akışkanlar mekaniği, reaksiyon mühendisliği, fiziksel kinetik, ısı taşınımı, kütle aktarımı ve elektromanyetik prensiplerin birleşimi düşük sıcaklık plazmaların içeriğini temsil eder. Plazma modulü, birçok mühendislik uygulamasında karşılaşılan denge dışı şartlarda deşarj modellemesi için özelleştirilmiş araçları barındırır. En yaygın plazma reaktörleri olan, indüktif eşlenik plazmalar (ICP), DC deşarj, RF deşarj (mikrodalga plazma) ve kapasitif eşlenik plazma (CCP) konularına özel arayüz araçları bulunur. Plazma ve dış devrenin etkileşimleri tüm deşarj sisteminin karakteristiklerini anlamak için faydalıdır.
1B, 2B veya 3B modele doğrudan devre elemanları ekleme veya mevcut SPICE netlist içe alımı sayesinde, modelin devre tarafı etkili şekilde dahil edilebilir. Plazma kimyası, çarpışma kesit verilerinin dosyalardan içe alımı ile veya reaksiyonlar ve bileşenlerin tanımı ile gerçekleştirilebilir. Farklı fizikler arasındaki karışık bağlantılar modül içerisinde otomatik olarak kurgulanmaktadır.
Plazma modulü, plazma alanında çalışan araştırmacılar, mühendisler ve deneyselciler için tasarlanmıştır. Paket içeriği endüstriyel geçerliliği olan modeller ve eğitim modelleri ile zenginleştirilmiştir.

İlgili Resimler

  • plasma1