SATIN AL

Corrosion Module

Korozyonun ve metal yapıların korozyondan korunmasının elektrokimyasal ölçekte modellenmesi için gerekli araçlar ile mühendislere güç verir. 1B, 2B ve 3B düzeyde ilgili korozyon ve diğer reaksiyonlar elektrolit içinde ve metal yüzeylerinde önceden tanımlı bir çok seri arayüz ile modellenebilmektedir. İyonların ve solüsyondaki nötr bileşiklerin taşınımını dikkate alarak çözüme gidilirken metal yapıdaki akım iletimi ve diğer akış ve/veya ısı olayları da içerilmektedir.
Korozyon olaylarının anlaşılması ve kaçınılmasında kullanılabilecek bu modül sayeisnde korozyon korunumu tasarımları optimize edilebilir. Lokal konsantrasyonun yük transfer reaksiyonunda çok etkili olabileceği boyaltı veya delik korozyonu gibi mikroskopik ölçekte çalışılabileceği gibi yapının korunumu için kullanılacak harcanan anotların makroskopik simülasyonlarında da kullanılabilir. Bazı durumlarda, her iki ölçekte de problemin incelenmesi gerekebilir ve bu da modül dahilinde mümkündür.

İlgili Resimler

  • Corro1