SATIN AL

ECAD Import Module

2B planlarınızın otomatik olarak 3B CAD modellere çevrilmesini sağlayan ECAD Import Modülü ile entegre devre bileşenleri, MEMS cihazlarının bağlı olduğu sistemler ve elektronik soğutma gibi uygulamalarda geniş bir çalışma alanı sahibi olursunuz.
ECAD Import Modülü yaygın olan ODB++(X), GDS-II, ve NETEX-G dosya düzenlerini destekler. Hangi alt hücrelerin, ağların ve katmanların içer alınacağına içe alım esnasında karar verebilirsiniz. Ayrıca katmanların kalınlıklarını ayarlayabilir, kablo bağlantılarının geometrik temsillerini belirleyebilir ve seçilen dielektrik bölgelerin atamalarını hem içe alım öncesinde hem de sonrasında yapabilirsiniz.
Plan otomatik olarak ekstrüde edilir ve herhangi bir COMSOL Multiphysics simülasyonunda herhangi bir ek modül ile kullanılmak üzere 3B CAD modele çevirilir. CAD Import modülü ile gelen Parasolid® çekirdek kullanılarak, 3B model daha sonra genel katı modelleme işlemlerinde de kullanılabilir ve “*.x_b” veya “-.x_t” Parasolid düzenlerinde dışa atım gerçekleştirilerek başka programlar ile paylaşılabilir.

ECAD Dosya Düzenleri

Okuma

Yazma

GDS-II (.ipt, .iam)

Evet

Hayır

ODB++ (X) (.prt, .asm)

Evet

Hayır

NETEX-G (.sldprt, .sldasm)

Evet

Hayır

İlgili Resimler

  • ecad